Het plan voorziet in bescheiden bebouwing aan de Hoofdvaart op royale groene percelen (in lijn en met respect voor de boerderij) en daarachter een tweetal nieuwe clusters gecentreerd rond een autoluw plein met elk ruimte voor een collectieve moestuin. Daarnaast wordt tussen de clusters een boomgaard aangelegd en een gezamenlijke ruimte voor alle bewoners waardoor ruimte ontstaat voor sociale initiatieven en de nieuwe bewoners binding met hun buren en het bijzondere karakter van het buurtje gaan voelen.

De kracht van het plan zit in het verbinden van nieuw en oud, in maat en schaal maar ook in materiaal- en kleurgebruik. Als uitgangspunt is gekozen de oude boerderij als leidend te nemen en dit de meest voorname woning te maken. Dit vraagt van de bebouwingen van de naastgelegen clusters om niet te domineren over de boerderij en qua schaal "horig" aan de boerderij te zijn. Dit betekent dat in het plan woningen met lage goten, royale kappen ontworpen zijn die doen denken aan "boeren volumes". Ook al is de gevel van de boerderij op het eerste gezicht eenvoudig, toch is deze rijkelijk gedecoreerd met spekbanden en rollagen. "Boerenchique" heet het, uit een tijd waarin materiaal kostbaar was en arbeid goedkoop.

De volumes worden met deze middelen allemaal uniek ontworpen, maar wel in samenhang. De groene "aankleding" in de vorm van hagen en begroeide schermen trekt als een strik de buurt aan elkaar." />
Het plan voorziet in bescheiden bebouwing aan de Hoofdvaart op royale groene percelen (in lijn en met respect voor de boerderij) en daarachter een tweetal nieuwe clusters gecentreerd rond een autoluw plein met elk ruimte voor een collectieve moestuin. Daarnaast wordt tussen de clusters een boomgaard aangelegd en een gezamenlijke ruimte voor alle bewoners waardoor ruimte ontstaat voor sociale initiatieven en de nieuwe bewoners binding met hun buren en het bijzondere karakter van het buurtje gaan voelen.

De kracht van het plan zit in het verbinden van nieuw en oud, in maat en schaal maar ook in materiaal- en kleurgebruik. Als uitgangspunt is gekozen de oude boerderij als leidend te nemen en dit de meest voorname woning te maken. Dit vraagt van de bebouwingen van de naastgelegen clusters om niet te domineren over de boerderij en qua schaal "horig" aan de boerderij te zijn. Dit betekent dat in het plan woningen met lage goten, royale kappen ontworpen zijn die doen denken aan "boeren volumes". Ook al is de gevel van de boerderij op het eerste gezicht eenvoudig, toch is deze rijkelijk gedecoreerd met spekbanden en rollagen. "Boerenchique" heet het, uit een tijd waarin materiaal kostbaar was en arbeid goedkoop.

De volumes worden met deze middelen allemaal uniek ontworpen, maar wel in samenhang. De groene "aankleding" in de vorm van hagen en begroeide schermen trekt als een strik de buurt aan elkaar.">
Het plan voorziet in bescheiden bebouwing aan de Hoofdvaart op royale groene percelen (in lijn en met respect voor de boerderij) en daarachter een tweetal nieuwe clusters gecentreerd rond een autoluw plein met elk ruimte voor een collectieve moestuin. Daarnaast wordt tussen de clusters een boomgaard aangelegd en een gezamenlijke ruimte voor alle bewoners waardoor ruimte ontstaat voor sociale initiatieven en de nieuwe bewoners binding met hun buren en het bijzondere karakter van het buurtje gaan voelen.

De kracht van het plan zit in het verbinden van nieuw en oud, in maat en schaal maar ook in materiaal- en kleurgebruik. Als uitgangspunt is gekozen de oude boerderij als leidend te nemen en dit de meest voorname woning te maken. Dit vraagt van de bebouwingen van de naastgelegen clusters om niet te domineren over de boerderij en qua schaal "horig" aan de boerderij te zijn. Dit betekent dat in het plan woningen met lage goten, royale kappen ontworpen zijn die doen denken aan "boeren volumes". Ook al is de gevel van de boerderij op het eerste gezicht eenvoudig, toch is deze rijkelijk gedecoreerd met spekbanden en rollagen. "Boerenchique" heet het, uit een tijd waarin materiaal kostbaar was en arbeid goedkoop.

De volumes worden met deze middelen allemaal uniek ontworpen, maar wel in samenhang. De groene "aankleding" in de vorm van hagen en begroeide schermen trekt als een strik de buurt aan elkaar." />