Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Hofzicht Makelaars, maar ook andere NVM-makelaars en de NVM omgaan met uw gegevens. Download de complete Privacy verklaring hier.

Welke gegevens worden door Hofzicht Makelaars vastgelegd?

Van welke diensten van Hofzicht Makelaars maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren met ons in contact staan.

Waar gebruikt Hofzicht Makelaars deze gegevens voor?

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Hofzicht Makelaars

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Hofzicht Makelaars

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor Hofzicht Makelaars niet via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Hofzicht Makelaars

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Hofzicht Makelaars

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor Hofzicht Makelaars niet een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Hofzicht Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn:
Hofzicht Makelaars
KvK 28114855
Hoofdstraat 160-162
2182 EP Hillegom
info@hofzichtmakelaars.nl
0252-530119

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.
NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

Hofzicht Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Hofzicht Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Hofzicht Makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar bovenstaand adres (verwerkingsverantwoordelijke).

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Hofzicht Makelaars die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Hofzicht Makelaars. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Hofzicht Makelaars, neem dan eerst contact op met ons. Mocht u er met Hofzicht Makelaars niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Hofzicht Makelaars de gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Hofzicht Makelaars 20 jaar omdat de wij gedurende deze periode aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Hofzicht Makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Hofzicht Makelaars 5 jaar.

1 | U wilt uw woning verkopen

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, foto’s en video’s van de woning

Indien afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Hofzicht Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens:

 • NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 • Notaris, koper, aankoopmakelaar
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

2 | U wilt uw woning verhuren

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verhuur
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning Indien afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Hofzicht Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond
 • de eisen die u stelt aan de huurde
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrek

Wie ontvangt deze gegevens: huurder

3 | U wilt een woning aankopen

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de aankoopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens:

 • verkoper en verkoopmakelaa
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 • Notaris

4 | U wilt een woning huren

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen
 • gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens: huurder, verhuurder

5 | U wilt een object bezichtigen

n dit contact maakt Hofzicht Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Hofzicht Makelaars u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Hofzicht Makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • datum en tijdstip van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens: verkoper of verhuurder (vaak alleen algemene informatie)

6 | U wilt een door Hofzicht Makelaars aangeboden woning kopen

Voor dit contact staat Hofzicht Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Hofzicht Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • uw mening over de onroerende zaak
 • gegevens over de biedingen
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
 • bij verkoop van de verkochte onroerende zaak: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en bij woningen ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens:

 • NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 • Notaris, verkoper, koper, aankoopmakelaar
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7 | U wilt een door Hofzicht Makelaars aangeboden woning huren

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bij woningen bijvoorbeeld door de NVM Woontoets
 • gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrek

Wie ontvangt deze gegevens:

 • verhuurder
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

8 | U wilt op de hoogte worden gehouden van het aanbod van Hofzicht Makelaars

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. Deze gegevens worden bewaard tot intrekking van toestemming. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrek

9 | U wilt een taxatie laten uitvoeren door Hofzicht Makelaars

Het doel van dit contact is dat Hofzicht Makelaars voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens van het object om de waarde te bepalen
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrek

Wie ontvangt deze gegevens

 • Validatie instituut op taxaties, NWWI (eventueel uw tussenpersoon en/of geldverstrekker)

10 | U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

  • uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
  • de reden van verkoop
  • de datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan
  • de omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, foto’s en video’s van het pand
  • Indien afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoedwebsites en op de website van Hofzicht Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw pand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond
  • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
  • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
  • wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
  • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens

 • NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 • Notaris, koper, aankoopmakelaar
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

11 | U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verhuur
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning
 • Indien afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoedwebsites en op de website van Hofzicht Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond
 • de eisen die u stelt aan de huurder
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekeningsbevoegde
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens: huurder

12 | U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed aankopen

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw huisvestingwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs, de reden van koop
 • uw eisen aan de huisvesting
 • indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekeningsbevoegde
 • wanneer het object is verkocht: de transactiegegevens zoals de aankoopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens:

 • NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 • verkoper en verkoopmakelaar
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 • Notaris

13 | U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw huisvestingwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige huisvestingwensen zoals de koop- en huurprijs, de reden van huur
 • uw eisen aan de huisvesting
 • indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen
 • gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Businesstoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekeningsbevoegde
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens: huurder

14 | U wilt een door Hofzicht Makelaars aangeboden bedrijfspand of agrarisch vastgoed aankopen

Voor dit contact staat Hofzicht Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Hofzicht Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Hofzicht Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • uw mening over het object
 • gegevens over de biedingen
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekeningsbevoegde
 • bij verkoop van het verkochte object: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en bij woningen ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens:

 • NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 • Notaris, verkoper, koper, aankoopmakelaar
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

15 | U wilt een bedrijfspand of agrarisch huren dat via Hofzicht Makelaars wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • uw eisen aan de huistvesting
 • gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bij woningen bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets
 • gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekeningsbevoegde
 • overige informatie die u aan Hofzicht Makelaars verstrekt

Wie ontvangt deze gegevens:

 • verhuurder
 • FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)